Research Center

Ka boljem razumijevanju problema te identifikaciji ključnih koraka za prevenciju i reakciju u slučajevima nasilja

U okviru aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Visokom je održana radionica usmjerena na jačanje kapaciteta i povjerenja između lokalnih institucija i romske zajednice.

Održan sastank radne grupe za izradu Strategije suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2024. do 2027. godine.

U protekla dva dana, 29. i 30. noovembra 2023. godine Indira Bajramovic direktorica Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" je prisustvovala referalnom sastanku i sastanku Radne grupe za izradu Strategije suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2024. do 2027. godine.

Tematska sjednica „Ekonomija brige i neplaćeni rad žena“

29.11.2023 je održana tematska sjednica Komisije za jednakopravnost spolova Parlamenta FBiH okupila je predstavnike/ice vladinog i nevladinog sektora, kao i međunarodnih institucija, koji su razgovarali o ekonomiji brige i važnosti prepoznavanja neplaćenog rada žena. 

Uličnom akcijom u Tuzli započela kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.novembar 2023.godine)  u Tuzli je održana ulična akcija koja je označila početak kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja kojoj se sa svojim aktivnostima pridružilo i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ BiH.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ u BiH različitim aktivnostima se uključuje u Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

Sedmica zagovaranja u Briselu

U periodu od 13-18. Novembra 2023  Kvinna till Kvinna i partnerske ženske organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana su  uspješno završili još jednu zajedničku godišnju Sedmica zagovaranja u Briselu, obraćajući se poslanicima EU, predstavnicima DG NEAR-a i drugim relevantnim sudionicima EU u nadi da će se glasovi žena sa Zapadnog Balkana čuti i da će situacija sa pravima žena i njihova uloga u procesu pridruživanja regiona EU će biti unaprjeđena.