Poziv za angažovanje konsultanta

Poziv za angažovanje konsultanta
javni-poziv3_0.png

U okviru projekta „ Napredak prema integraciji Roma / Romkinja kao napredak BiH na putu ka EU“ udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla raspisuj JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta. 

  1. Pozadina zadatka

Strateškim okvirom EU za ravnopravnost, uključivanje i učestvovanje Roma za period 2020-2030, Evropska Unija je potvrdila kontinuitet procesa integracije Roma.  U julu 2019. godine premijeri Zapadnog Balkana usvojili su Deklaraciju o Integracija Roma u procesu proširenja EU-a, i obavezali se da će na konkretan način raditi na poboljšanju položaj Roma u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, matičnih knjiga i nediskriminacije do trenutka  pristupanja njihovih zemalja u Evropsku uniju.  (Deklaracija iz Poznana) 

Bosna i Hercegovina je  ranije po osnovu pristupanja Dekadi uključenja Roma 2005-2010 godine a sada i na osnovu ciljeva utvrđenih ranijem i novom evropskom dokumentu prihvatila realizaciju postavljenih ciljeva za uključenje Roma i integrirala u okvir novog Akcionog plan Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za 2021-2025. godine.

Ženska romska  mreža „Uspjeh“ (u daljem tekstu: ŽRM “Uspjeh”),  na osnovu ciljeva iz navedenih dokumnata odlučila se za izradu Strategije zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni i Hercegovini i EU za dvogodišnji period (2024-2025).

Strategija treba da bude operativni dokumenat kojim se definišu konkretne zagovaračke aktivnosti i akcije zagovaranja usmjerene na učеšćа u pоlitičkоm živоtu i оdlučivаnju, оbrаzоvаnjа, zаpоšljаvаnjа, pоdizаnjа živоtnоg stаndаrdа, sоciјаlnе i zdrаvstvеnе zаštitе, njеgоvаnjа kulturnоg idеntitеtа, učеnjа vlаstitоg јеzikа, istоriје i kulturе, infоrmisаnjа te јаčаnjе sаznаnjа i sviјеsti о ljudskim prаvimа, pоsеbnо prаvimа žеnа i dјеcе, sve u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema Romima posebno prema Romkinjama te promovisanja ravnopravnosti spolova kako prema institucijama na nacionalnom nivou tako i na nivou EU.

  1. Cilj zadatka

 Osnovni cilj zadatka je sprovođenje dvodnevne radionice sa članicama ženske romske mreže Uspjeh te izrada Strategije zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni i Hercegovini i EU za 2024 i 2025.

  1. Dužnosti i odgovornosti konsultanta

3.1.      Razviti program /agendu radionice

3.2.      Održavanje dvodnevne radionice sa članicama ženske romske mreže” Uspjeh”

3.3. Provesti proces konsultacija kod izrade „Strategije zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni i Hercegovini i EU za 2024 i 2025 (do finalizacije)

3.4. U saradnji sa članicama ženske romske mreže „Uspjeh“ izraditi Strategiju zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni i Hercegovini i EU za 2024 i 2025.

  1. Trajanje i vrijeme zadatka

Planirano je da se dvodnevna radionica održi u Julu 2024 godine.  Zadatak počinje od dana odabira kandidata/kinje za izvođenje zadatka. Rok za finalizaciju strategije je 12.8.2024 godine

  1. Sadržaj prijave

Prijave moraju biti na b/h/s jeziku, a podrazumijeva sljedeće:

-           CV kandidata/kinje koji sadrži kvalifikacije, iskustvo i kompetencije;

-           Prijedlog metodologije provođenja zadatka; prijedlog sadržaja radionice i konsultacija

Prijave treba dostaviti najkasnije do 10.07.2024. godine  na e- mail: info@bolja- buducnost.org  sa naslovom: " Prijava za konsultanta/ice“.

Samo uži izbor kandidata/kinje  će biti kontaktirani. Kandidati koji ne budu kontaktirani do 12.07.2024. godine nisu odabrani/e.

  1. Procedura plaćanja:

Sa konsultantom/icom  će biti zaključen odgovarajući ugovor o obavljanju angažmana. Honorar  za angažman odabranog konsultanta/ice predviđen je budžetom projekta i u fiksnom je iznosu  koji se uplaćuje  nakon obavljenog posla i ispunjavanja ciljeva zadataka.

Zahvaljujemo na Vašem interesu.

 

 

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla

Hadži Hasan age Pašića bb, 75000 Tuzla, BiH

Tel/fax: 035 298 001

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.