Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije
98.jpg
Danas, 21. marta 2024 godine smo u okviru kampanje mjesec dana ženskog romskog aktivizma održali uličnu akciju u Tuzli povodom Međunarodnog dana borbe protiv diskriminacije kako bi ukazale na postojanje rasizma, i da je on rasprostranjeniji nego što mislimo i da jedan veliki broj ljudi živi u diskriminaciji, a etnička distanca je sve prisutnija.
Bosna i Hercegovina je preduzela čitav niz pozitivnih koraka u pravcu borbe protiv rasizma i netolerancije. Međutim, u zemlji i dalje uporno traju teški problemi sa rasizmom i rasnom diskriminacijom (uključujući etničku i vjersku diskriminaciju), kao i sa segregacijom. Problemi direktne i indirektne diskriminacije i segregacije prevladavaju praktično u svim oblastima života, a naročito u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, rješavanja stambenih pitanja i pristupa zdravstvenim uslugama i socijalnoj zaštiti.
Ulična akcija se realizovala u okviru projekta „ Prava za sve: Kampanja informisanja i podizanja svijesti zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije“ koju provodi Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa članicama neformalne ženske romske mreže „Uspjeh“ uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.