Izvršena podjela prehrambenih paketa i hrane za bebe

Izvršena podjela prehrambenih paketa i hrane za bebe
103.jpg
U sklopu kontinuirane humanitarne aktivnosti, Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost grada Tuzla" u saradnji s "Udruženjem pomozi.ba" " izvršilo je distribuciju prehrambenih paketa, kao i paketa hrane za bebe. Ova inicijativa imala je za cilj pružiti podršku osobama u stanju socijalne potrebe u zajednici te doprinijeti olakšanju njihove svakodnevice.
Ukupno je podijeljeno 59 prehrambenih paketa, koji su sadržavali osnovne namirnice i proizvode za svakodnevnu upotrebu. Također, u sklopu ove akcije, distribuisani su i paketi hrane za bebe kako bi se porodicama s malom djecom pružila dodatna podrška. Ukupan broj osoba koji su dobili navedene pakete je 64 od čega 53 žene i 11 muškaraca.
Ovim putem želimo izraziti duboku zahvalnost "Udruženju Pomozi.ba" na njihovoj velikodušnoj donaciji koja je omogućila realizaciju ove humanitarne akcije. Njihova podrška pokazuje važnost solidarnosti i zajedničkog djelovanja u teškim vremenima.