Posvećenost, istrajnost, upornost

Bolja Budućnost za bolji život!

Pozovite nas

+387 35 298 001

Izdvojena dešavanja

Image

Ukratko o nama

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje. Osnovani smo 08.02.2001 godine kao tada prva ženska romska organizacija na području Bosne i Hercegovine.