Research Center

Ne želim, ne moram i neću

Udati djevojčicu za starijeg muškarca, odnosno prisiliti je na brak čin je koji smo spremni moralno osuditi, osim kada su u pitanju mlade Romkinje...

JAVNI POZIV za angažovanje istraživača/ica

U okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta...

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

08. marta na Međunarodni dan žena,  ženska romska mreža „Uspjeh“ u Bosni i Hercegovini započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila na Svjetski dan Roma i Romkinja.

Javna debata "Odbrana žena odbrana prava"

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA). 

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja „ZAUSTAVIMO FEMICID“

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ u BiH različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. 

JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA).