U Sarajevu obilježen Svjetski dan Roma i Romkinja

U Sarajevu obilježen Svjetski dan Roma i Romkinja
100.jpg
U okviru kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja se implementira svake godine u periodu 08.03-08.04 kao završnu aktivnost tokom kampanje udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla je u saradnji sa ženskom romskom mežom "Uspjeh, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Misijom OSCE-a u BiH, organizovalo je obilježavanje Svjetskog dana Roma u Sarajevu. Učesnici/ce su imale/li priliku da prisustvuju i prezentaciji rezultata istraživanja "Postupanje institucija u postupku zaštite i podrške Romkinjama, žrtvama nasilja u porodici" koje je udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla uradilo u saradnji sa ženskom romskom mrežom "Uspjeh" i Misijom OSCE-a u BiH. Također pored prezentacije izvještaja , predstavljena je i izložba "Na marginama" izložba "Zaustavimo Femicid" te performans mladih Romkinja pod nazivom " „Ne mogu, ne moram , neću“ kojim mlade Romkinje žele ukazati na problem maloljetničkih prislinih ugovorenih brakova , te također i film "Romkinje prekidaju šutnju" u kojem Romkinje prvi put javno govore o nasilju koji su pretrpjele.
Na događaju su se obratili ministar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, zamjenik šefa misije OSCE-a u BiH, kao i mlade Romkinje koje studiraju te su govorile o svojim iskustvima i izazovima u obrazovanju te mladi Dino koji govori 5 jezika ( romski, bosanski, engleski, njemački i francuski) i koji se trenutno priprema za državno takmičenje iz njemačkog jezika.