Održan prvi zagovarački sastanak u Travniku na temu intersekcijskog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima

Održan prvi zagovarački sastanak u Travniku na temu intersekcijskog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima
1.jpg

Travnik, 27. juni 2024. – U Travniku je održan prvi u nizu od zagovaračkih sastanaka s ciljem osiguravanja intersekcijskog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima. Sastanak je okupio predstavnike lokalnih institucija, obrazovnih institucija te organizacija civilnog društva,  a fokus je bio na pokretanju procesa formiranja mobilnih timova za identifikaciju (MIT) potencijalnih žrtava trgovine ljudima uz aktivno uključivanje romskih predstavnika.

Ovaj sastanak predstavlja značajan korak ka unapređenju koordiniranih napora i saradnje među različitim akterima u borbi protiv trgovine ljudima. Intersekcijski pristup omogućava sveobuhvatnije razumijevanje i efikasnije rješavanje problema, posebno kada su u pitanju marginalizovane zajednice. Učesnici sastanka su istaknuli važnost formiranja mobilnih timova za identifikaciju koji će biti ključni u prepoznavanju i pružanju pomoći potencijalnim žrtvama. Uključivanje romskih predstavnika u ove timove dodatno će osnažiti zajednice i osigurati da se glasovi najugroženijih čuju i uvaže.

Održavanje ovog sastanka je prvi korak u nizu aktivnosti koje će se provoditi kako bi se ojačala borba protiv trgovine ljudima kroz intersekcijski pristup. Sljedeći sastanci planirani su u Sanskom Mostu, Donjem Vakufu i Kaknju, a cilj je izgraditi mrežu podrške koja će efikasno odgovoriti na izazove trgovine ljudima.

Sastanak je održan u sklopu projekta "Jačanje romskih nevladinih organizacija u borbi i prevenciji protiv trgovine ljudima" koji implementira Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem Zemlja djece u BiH, a koji podržava Program podrške zaštite ljudskih prava USAID/Inspire.