Razmjena iskustva i znanja na temu prevencije dječijih ugovorenih brakova i zaštite prava djece

Razmjena iskustva i znanja na temu prevencije dječijih ugovorenih brakova i  zaštite prava djece
35.jpg
4. maja 2023. godine, Centar za romske inicijative Nikšić iz Crne Gore bio je u cjelodnevnoj posjeti Udruženju žena Romkinja "Bolja budućnost". Cilj posjete bio je razmjena iskustva i znanja na temu prevencije dječijih ugovorenih brakova, zaštite prava djece, metoda rada i saradnje sa vladinim institucijama.

Tokom posjete, predstavnici Centra za romske inicijative Nikšić su takođe posjetili Udruženje "Vive žene" i Udruženje "Zemlja djece" u BiH, kojima se ovom prilikom  srdačno zahvaljujemo  na dobrodošlici.

Ova razmjena iskustava i znanja predstavlja značajan korak u jačanju saradnje između organizacija koje se bore za prava djece i romskih zajednica u regionu.