Javna debata „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom

Javna debata „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom
Javna debata „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom. Prekinimo lanac trgovine – djeca nisu roba!“
04.jpg

U Tuzli je 26.08.2022 održana javna debata „ZAJEDNO u borbi protiv trgovine djecom. Prekinimo lanac trgovine – djeca nisu roba!“. 

Javnu debatu organizovalo je Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla  u okviru istoimene kampanje koju, u toku avgusta, realizuje UG “Budućnost” iz Modriče u saradnji sa članicama Mreže RING i SNAŽNIJI GLAS ZA DJECU BIH u vidu javnih događaja u 11 gradova Bosne i Hercegovine.

Ova debata je dio kampanje koju su podržali Evropska Unija i Vijeće Evrope, kroz svoj zajednički program. 

Cilj javne debate  je bio upoznati učesnike i učesnice sa rizicima s kojim se suočavaju djeca naročito iz ranjivih i marginalizovanih grupa, oblicima iskorištavanja djece i metodama za privlačenje djece, kako prepoznati djecu žrtve trgovine, način reagovanja i postupanja. 

Tokom debate načinjen je i  osvrt na na trenutnu situaciju i zakonska rješenja koja regulišu zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali i mogućnosti unapređenja saradnje svih relevantnih aktera u lancu podrške.