Predstavnica UN Women u BiH razgovarala sa članicama Ženske romske mreže "Uspjeh" o budućoj saradnji

Predstavnica UN Women u BiH razgovarala sa članicama Ženske romske mreže "Uspjeh" o budućoj saradnji
78.jpg

Danas su članice ženske romske mreže "Uspjeh" imale značajan sastanak sa predstavnicom UN Women u Bosni i Hercegovini, gospođom Jo-Anne Bishop. Sastanak je bio posvećen predstavljanju aktivnosti i rada ženske romske mreže, a također je bio usmjeren na razgovor o potencijalnoj budućoj suradnji između ženske romske mreže "Uspjeh" i UN Women u Bosni i Hercegovini.

Tokom susreta, članice ženske romske mreže su predstavile svoje dosadašnje projekte i aktivnosti usmjerene na podršku ženama unutar romske zajednice. Naglasile su važnost osnaživanja žena sa akcentom na marginalizovane grupe žena poput Romkinja.   

Ovaj sastanak predstavlja važan korak prema jačanju partnerstava i uspostavljanju suradnje između organizacija koje se bave osnaživanjem žena, te ostavlja prostor za buduće zajedničke inicijative usmjerene na unaprjeđenje položaja žena unutar romske zajednice u Bosni i Hercegovini.