Na Kiseljaku održana radionica na temu romske tradicije, kulture i običaja

Na Kiseljaku održana radionica na temu romske tradicije, kulture i običaja
72.jpg

Danas (19.09.2023) smo u mjesnoj zajednici Kiseljak (Tuzla) održali radionicu na temu romske tradicije, kulture i običaja. Tokom  radionice, učesnici/e su imali  priliku upoznati se sa različitim aspektima romske tradicije, kulture i običaja.  Cilj radionice je potaknuti razgovor i dijalog između učesnika/ca, kako bi se razmijenila mišljenja, stavovi i iskustva o romskoj kulturi.

Radionica je podržala Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unapređenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“ kojeg finansijski podržava Freudenberg fondacija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke.