Izazovi i problemi u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romima i Romkinjama u BiH

Izazovi i problemi u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romima i Romkinjama u BiH
26a.jpg
U Plavoj sali zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je 6.aprila.2023 godine upriličilo  obilježavanje 8. aprila – Međunarodnog dana Roma, te organizovali i okrugli sto na temu: „Izazovi i problemi u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romima i Romkinjama u Bosni i Hercegovini“.
Kako je rečeno i istaknuto na događaju,  ovaj dan se obilježava u čast prvog Svjetskog kongresa Roma u Londonu iz 1971. godine, kada su predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali Romsku uniju. Bio je to jedan od najvažnijih događaja u historiji Roma i Romkinja.
Na ovom događaju, prisutnima su se obratili ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, šef Misije OSCE-a Brian Aggeler, šefica ureda Vijeća Evrope Bojana Urumova,  u ime Delegacije EU Alessandro De Giacomo te direktorica UŽR "Bolja budućnost" grada Tuzla i članica Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH, Indira Bajramović. Tema ovog skupa i ovog važnog dana bilo je – obrazovanje, kao temelj svakog uspješnog, naprednog i modernog društva.
Na okruglom stolu je bilo govora o izazovima i problemima u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romkinjama i Romima u našoj zemlji, ukazano na važnost obrazovanja, ali i predstavljeni primjeri dobre prakse. U okviru programa, kojeg je moderirala pomoćnica ministra Saliha Đuderija, o važnosti obrazovanja su govorile mlade Romkinje među kojima je bila i medijatorica UŽR "Bolja budućnost" i usoješna studentica  Nevresa Mujić , a svoja iskustva su podijelili i predstavnici romskog nevladinog sektora i nadležnih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini.