Zajednička evaluacija projekta „Koristimo dostupne mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije“

Zajednička evaluacija projekta „Koristimo dostupne mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije“
37.jpg

U periodu 08.05-10.05.2023 godine u hotelu Hollywood naše udruženje organizovalo je  evaluacionu radionicu koja je  završna aktivnost projekta "Koristimo dostupne mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije", koji je realizovan uz podršku UN Women, a na kojem su aktivno učestvovali/le državni i nedržavni pružaoci usluga na sesijama izgradnje kapaciteta i dali svoj neizostavan doprinos koji je rezultirao poboljšanjem pristupa kvalitetnim servisima i uslugama za žene koje dolaze iz marginalizovanih grupa građana sa akcentom na Romkinje.

Cilj  radionice bio je da se pruži prilika za zajedničku evaluaciju projekta, analizu postignutih ciljeva i predstavljanje rezultata projekta kao i identifikovanje najboljih praksi rada sa ženama koje dolaze iz marginalizovanih grupa.

Projekat "Koristimo dostupne mehanizme zaštite od nasilja i diskriminacije" se implementirao kao dio regionalnog programa  „Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja“ koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.