Uspješno održane radionice izgradnje kapaciteta za pružaoce usluga ženama iz marginalizovanih grupa u Prnjavoru i Vukosavlju

Uspješno održane radionice izgradnje kapaciteta za pružaoce usluga ženama iz marginalizovanih grupa u Prnjavoru i Vukosavlju
29a.jpg

Sa zadovoljstvom objavljujemo da su u gradovima Prnjavoru i Vukosavlju u periodu od 12. do 13. aprila ove godine uspješno održane posljednje radionice izgradnje kapaciteta državnih i ne-državnih pružalaca usluga, u cilju adresiranja stigmi i predrasuda u vezi pružanja usluga ženama iz marginalizovanih grupa, posebno u vrijeme humanitarnih i drugih kriza.
Radionice su doprinijele unaprjeđenju pristupa uslugama i boljem razumijevanju konteksta i uslova života u kojem se nalaze žene, posebno Romkinje. Projekat je implementiran u partnerstvu sa Udruženjem "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora.

Ove aktivnosti su popunile prazninu u sistemu pružanja usluga za žene iz marginalizovanih skupina, dale im glas i otvorile put ka konkretnijoj zaštiti njihovih prava. Projekat je pokazao koliko je važno da se podržavaju aktivnosti koje unaprjeđuju pristup uslugama i promovišu jednakost i inkluziju, posebno za one koji se suočavaju sa različitim vrstama diskriminacije.
Ova inicijativa predstavlja važan korak naprijed u borbi protiv marginalizacije i diskriminacije žena u društvu i zaslužuje  punu podršku svih ključnih aktera.

Sesije izgradnje kapaciteta su provedene u u sklopu projekta „Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja“ koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.