Uspješna studijska posjeta članica Ženske romske mreže "Uspjeh" Savezu Roma RH "KALI SARA"

Uspješna studijska posjeta članica Ženske romske mreže "Uspjeh" Savezu Roma RH "KALI SARA"
93.jpg

Članice Ženske romske mreže "Uspjeh" Bosne i Hercegovine imale su izuzetnu priliku sudjelovati u studijskoj posjeti Savezu Roma Republike Hrvatske "KALI SARA" od 23. do 25. januara 2024. godine uz podršku TRAG Fondacije.  Tokom ove posjete , članice mreže su aktivno sudjelovale u raznim susretima i sastancima sa predstavnicima i predstavnicama Saveza Roma RH "KALI SARA", kao i sa članovima Hrvatskog sabora. Ova posjeta bila je prilika za razmjenu iskustava, dijalog o važnim pitanjima koja se odnose na romsku zajednicu.

Ova studijska posjeta predstavlja još jedan korak prema jačanju saradnje između romskih organizacija u regiji, promociji  rodne ravnopravnosti te ostvarivanju ciljeva usmjerenih na poboljšanje života romske zajednice. Ženska romska mreža "Uspjeh" nastavit će se aktivno angažovati  u borbi za prava i dignitet žena u romskoj zajednici te će nastaviti graditi mostove saradnje sa drugim romskim organizacijama kako bi zajedno ostvarile pozitivne promjene.