Ulična akcija u Tuzli: obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Ulična akcija u Tuzli: obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima
79.jpg

U sklopu obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, zajedno sa našim vrijednim volonterima i volonterkama, održali smo dinamičnu uličnu akciju. Razgovarali smo  sa našim sugrađanima i sugrađankama o ozbiljnosti ovog problema te dijelili promotivni materijal koji pruža informacije o znakovima i posljedicama trgovine ljudima. Naš cilj je bio educirati i osvijestiti zajednicu o ovoj s temi, potičući ljude da prepoznaju znakove trgovine ljudima i reagiraju na njih.

Ulična akcija je bila prilika za dublje razumijevanje ove globalne prijetnje, potičući građane na aktivno uključivanje u borbu protiv ovog oblika zlostavljanja i iskorištavanja. Svaka konverzacija je korak prema stvaranju svijeta bez trgovine ljudima, a podrška volontera i volonterki je bila ključna u širenju svijesti o ovoj važnoj temi.