Šta je mreža 4P?

Šta je mreža 4P?
74.png

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.Mreža 4P nastala je sa jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjere ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Pomagačice su prošle zahtjevan i praktičan program obuke koji ih je osnažio da prepoznaju i primjene najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

Jedna od obučenih pomagačica je i direktorica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla Indira Bajramović.

Više informacija o mreži 4P , aktivnostima ali i lokacijama pomagačica je dostupno na: https://mreza4p.com/