Sastanak UN Women i Udruženja žena Romkinja 'Bolja budućnost': Partnerstvo za promociju prava i dobrobiti romskih žena u Bosni i Hercegovini.

Sastanak UN Women i Udruženja žena Romkinja 'Bolja budućnost': Partnerstvo za promociju prava i dobrobiti romskih žena u Bosni i Hercegovini.
69.jpg

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" su posjetile  predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini, Jo-Anne Bishop, i Mersiha Zulcic, Koordinatorica za zaštitu od nasilja nad ženama (EVAW) kako bi razgovarali o dosadašnjim aktivnostima i budućoj saradnji.
Tokom sastanka, predstavnice udruženja detaljno su predstavile svoje dosadašnje projekte i aktivnosti, naglašavajući njihovu posvećenost rješavanju problema sa kojima se romske žene suočavaju. Sastanak je također bio prilika za razgovor o budućoj suradnji između Udruženja "Bolja budućnost" grada Tuzla  UN Women BiH.