Sarajevo, 05. april 2023-U susret Svjetskom danu Roma i Romkinja

Sarajevo, 05. april 2023-U susret Svjetskom danu Roma i Romkinja
25.jpg

Sarajevo, 05. aprila 2023. Udruženje žena Romkinja u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom održalo je jučer događaj "U susret Svjetskom danu Roma i Romkinja" u hotelu Holiday u Sarajevu. Događaj je okupio brojne predstavnike/ce ambasada u BiH i relevantnih državnih institucija, kao i organizacija civilnog društva.

Fokus događaja bio je na retrospektivi položaja Roma i Romkinja u BiH i na postignutim rezultatima zajedničkim djelovanjem romske zajednice, posredstvom romskih organizacija civilnog društva i institucija vlasti. U sklopu događaja, prisutni/e su imali/le priliku pogledati performans pod nazivom "Ne želim, Ne moram i Neću", koji govori o temi dječijih ugovorenih brakova. Performans je organizirala ženska romska mreža "Uspjeh", koja podiže svoj glas protiv ove prakse.

Romkinje u Bosni i Hercegovini se suočavaju s mnogim izazovima i preprekama u svom društvenom, ekonomskom i političkom položaju. One često pate od višestruke diskriminacije i marginalizacije, što ih čini ranjivima na siromaštvo, nezaposlenost, lošije obrazovanje i lošije zdravstveno stanje u odnosu na druge etničke grupe u zemlji. Romkinje se suočavaju s problemima kao što su nedostatak pristupa obrazovanju, diskriminacija na radnom mjestu, visok nivo nasilja i zlostavljanja u porodici, teškoće u pristupu zdravstvenoj zaštiti i drugim socijalnim uslugama. Mnoge Romkinje su prisiljene na rano stupanje u brak i rađanje djece u mladosti, što dalje otežava njihovu društvenu i ekonomsku inkluziju.

Iako su usvojeni zakoni koji bi trebali garantirati jednakost i zaštitu prava Romkinja, primjena tih zakona često izostaje zbog nedostatka svijesti o diskriminaciji i nedostatka volje vlasti da se bave ovim pitanjima.

U Bosni i Hercegovini ima mnogo izuzetnih i inspirativnih primjera Romkinja koje su uspješne u različitim sferama života, uprkos brojnim preprekama sa kojima se suočavaju. Danas, imamo uspješne Romkinje koje su glumice, književnice, borkinje za ljudska prava, umjetnice, doktorice, profesorice.

Ovi primjeri pokazuju da su Romkinje sposobne da postignu izuzetne stvari u svim sferama života, kada im se pruži podrška i kada se bore protiv diskriminacije i stereotipa.

Organizatori su izrazili zahvalnost svim učesnicima/ama, kao i naglasili važnost ovakvih događaja u borbi za poboljšanje položaja Roma i Romkinja u BiH. U BiH danas imamo ženske romske  organizacije civilnog društva koje se bore za poboljšanje položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini kroz različite programe i projekte, a važno je podržavati njihove napore kako bi se osigurala veća jednakost i pravda za ovu ranjivu skupinu.