Posjeta UN Women i Švedske Ambasade UŽR "Bolja budućnost" u Tuzli: Procjena utjecaja projekta za smanjenje nejednakosti i diskriminacije u BiH

Posjeta UN Women i Švedske Ambasade UŽR "Bolja budućnost"  u Tuzli: Procjena utjecaja projekta  za smanjenje nejednakosti i diskriminacije u BiH
30a.jpg
13 aprila 2023. godine, Lisa Curman menadžerica programa i zamjenica šefa Odsjeka za razvojnu saradnju zajedno sa kolegama iz Švedske Ambasade i predstavnicom UN Women u BiH , posjetila je Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" u gradu Tuzla. Posjeta je bila usmjerena ka procjeni projekata koje je do sada implementiralo Udruženje u saradnji sa UN Women u BiH, kao i onih koji se trenutno realizuju.

Tokom posjete, korisnice programa iz romske zajednice kao i predstavnica Centra za socijalni rad Tuzla podijelile su svoja iskustva i saznanja koja su stekle učešćem u projektima. Gošće su  izrazile veliku zainteresiranost za aktivnosti  koje je UŽR "Bolja budućnost" implementiralo kao i njihove utkecaje na krajnje korisnike/ce.

Ova posjeta predstavlja veliku podršku UŽR  "Bolja budućnost" u nastojanjima da unaprijedi položaj žena Romkinja u Bosni i Hercegovini. UN Women i Švedska Ambasada prepoznaju važnost rada sa ranjivim zajednicama i rade na promociji jednakih prava za sve građane i građanke BiH.