Međusektorska komisija grada Tuzla angažovana u unapređenju socijalnih procesa i saradnji u narednom periodu

Međusektorska komisija grada Tuzla angažovana u unapređenju socijalnih procesa i saradnji u narednom periodu
49.jpg

U sklopu projekta "Promovisanje i ostvarivanje prava za socijalno ugrožene kategorije", koji podržava Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, danas je održan sastanak Međusektorske komisije grada Tuzla. Na ovom sastanku su se članovi/članice komisije bavili identifikacijom ključnih problema u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja. Na sastanku su se razmjenile informacije članova radne grupe za izradu Akcionog plana za Rome i Romkinje Grada Tuzla za period od 2022. do 2026. godine, izradi Gender akcionog plana Grada Tuzla za period od 2024. do 2027. te su razmjenjene informacije o s regionalnog sastanka Mobilnih timova za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, koji je održan u Bihaću od 14. do 15. juna 2023. godine.

Međusektorska komisija grada Tuzla je posvećena ostvarivanju socijalne pravde i podršci ugroženim kategorijama. Njihov rad i angažman na ovom sastanku pokazuju predanost  u promoviranju jednakih mogućnosti i zaštiti prava svih građana sa posebnim akcentom na romsku zajednicu.

Međusektorska komisija grada Tuzla će se nastaviti angažovati i intenzivno sarađivati na nizu aktivnosti kako bi osigurala efektivnu implementaciju predstojećih procesa koji nas očekuju u različitim oblastima.