Održan godišnji sastanak Savjetodavne grupe ROMACTED programa u BiH

Održan godišnji sastanak Savjetodavne grupe ROMACTED programa u BiH
36.jpg

Blizu 50 predstavnika/ca ključnih sudionika programa ROMACTED okupilo se u Sarajevu 4. maja 2023.  na godišnjem sastanku Savjetodavne grupe. Ovaj sastanak predstavlja važan korak u jačanju saradnje i koordinacije među ključnim sudionicima programa ROMACTED.

ROMACTED je program koji se sprovodi u skladu sa Strateškim akcionim planom Vijeća Evrope za inkluziju Roma i putnika u periodu 2020. - 2025. Sastanak je poslužio kao platforma za koordinaciju djelovanja na glavnim strateškim prioritetima programa, kao i za napredovanje u četvrtom koraku metodologije finansiranja, lokalnog budžetiranja i praćenja.