Neprocjenjiva vrijednost tla: Prevencija onečišćenja ključna za očuvanje biološke raznolikosti i okoliša

Neprocjenjiva vrijednost tla: Prevencija onečišćenja ključna za očuvanje biološke raznolikosti i okoliša
70.jpg

Tlo je često zanemareno područje biološke raznolikosti, no čak i mali dio može vrvjeti životom, od sitnih organizama do gljiva i glista, a svi oni imaju važnu ulogu u funkcioniranju tla kao ekosustava.

Prevencija dugoročno ostaje najučinkovitiji i najjeftiniji način za osiguravanje zdravih tala - te čišće vode i zraka – gledano dugoročno. Svaka inicijativa usmjerena na sprječavanje i smanjenje onečišćenja, od dizajna proizvoda, boljeg recikliranja, upravljanja otpadom, precizne poljoprivrede i smanjene upotrebe pesticida i gnojiva, do čišćeg prijevoza i industrije, te na pružanje podrške nadležnim tijelima u provođenju učinkovitih mjera pridonijet će smanjenju pritisaka na te vitalne ekosustave.

Mnoge postojeće i buduće političke inicijative u okviru Europskog zelenog plana – kružno gospodarstvo, Strategija „od polja do stola”, Strategija o bioraznolikosti, Strategija za kemikalije, nova Strategija za tlo i Akcijski plan za nultu stopu onečišćenja – pružaju europski okvir i podršku nacionalnim tijelima i korisnicima zemljišta u zaštiti zemljišta i tala od onečišćenja. Dodatna podrška lokalnim tijelima i usklađeniji okvir politike EU o tlu dodatno bi osnažio te napore. Ipak je onečišćenje samo jedna od mnogih prijetnji kojima su tla i zemljišta izložena.

U sklopu projekta "Napredak kroz zelenu traniziciju" finansijski podržanom od strane FOD BiH naše udruženje provodi aktivnosti izgradnje kapaciteta aktivistica i provođenje informativne digitalne kampanje koja u fokus stavlja Sofijsku deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i značaju zaštite okoliša, održivog razvoja i uloge žena u zelenoj tranziciji.

Zajedno smo snaga promjene, zajedno možemo očuvati životnu sredinu!