Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja
85.jpg

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ u BiH različitim aktivnostima se uključuje u Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

„STOP FEMICIDU“ slogan je kampanje kojom organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine glasno govore i zahtijevaju promjene umjesto onih koje su ubijene samo zato sto su žene. U okviru obilježavanja 16 dana aktivizma, u saradnji sa građanima i građankama, tražit ćemo od nadležnih institucija izmjene zakonskog okvira, oštrije sankcije te rad na prevenciji i edukaciji.

Kampanja počinje 25.11.2022 na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama uličnom akcijom u Tuzli ( kod gradske apoteke Korzo) sa početkom u 12:30 sati. Na isti datum i članice ženske romske mreže će održati ulične akcije i aktivnosti  u Kaknju, Visokom i Prnjavoru.

Aktivnosti u okviru ovogodišnj  kampanje su podržane od strane Ženska mreža BiH i OAK fondacije.