Ka boljem razumijevanju problema te identifikaciji ključnih koraka za prevenciju i reakciju u slučajevima nasilja

Ka boljem razumijevanju problema te identifikaciji ključnih koraka za prevenciju i reakciju u slučajevima nasilja
89.jpg
U okviru aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Visokom je održana radionica usmjerena na jačanje kapaciteta i povjerenja između lokalnih institucija i romske zajednice.
Predstavnici/ca lokalnih institucija, nevladinih organizacija i romske zajednice okupili su se kako bi raspravljali o važnosti prepoznavanja i suzbijanja nasilja, posebno femicida, unutar njihove zajednice. Diskusije su bile usmjerene ka boljem razumijevanju problema te identifikaciji ključnih koraka za prevenciju i reakciju u takvim situacijama.