Javna debata "Odbrana žena odbrana prava"

Javna debata "Odbrana žena odbrana prava"

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA). Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija” poziva Vas na:

JAVNU DEBATU Pod nazivom „Odbrana žena odbrana prava“

20.jpg

Javna debata će se održati 29.11.2022. godine (utorak) od 11:00 sati na Kamernoj sceni Doma mladih u Tuzli Kampanja pokrenuta 2004. godine u cilju prepoznavanja i zaštite braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista koje/i se zalažu za ostvarivanje svih ljudskih prava za sve ljude. Kampanja tvrdi da se žene koje se zalažu za ljudska prava i svi aktivisti i aktivistkinje koji/e brane ženska ljudska prava suočavaju sa specifičnim nasiljem koje se vrši zbog njihovih zalagačkih napora ili u vezi sa njihovim polom/rodom. Debata ima za cilj da 29. novembar dan kad se odaje počast braniteljicama i braniteljima ženskih ljudskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora, bude prilika da otvorimo vrata učešću žena javnim politikama kao i da potrebu različitih lokalnih ženskih grupa u pristupanju EU.

Na javnoj debate će se obratiti: Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”, o položaju Romkinja, odnosu zajednice prema njima, i odbrani prava Romkinja u bosansko-hercegovačkom društvu. Mirjana Marinković – Lepić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH, o ljudskim pravima uopšte i položaju žena u Bosni i Hercegovini, sa aspekta učešća u političkoj sferi, i uticaju na procese donošenja odluka od interesa za građane/ke Bosne i Hercegovine.

Projekat „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija” koji implementira Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla, a podržan je od Reactor - Research in Action i njihovih partnera kroz Akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“.

Ovu akciju finansira Evropska unija i sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Sadržaj ovog poziva je isključiva odgovornost Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske međunarodne agencije za saradnju (SIDA).