Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 10 Novembar 2022 15:05

JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA). Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija” raspisuje:

Sadržaj ovog posta je isključiva odgovornost udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske međunarodne agencije za saradnju (SIDA).

 JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice

 Pozadina zadatka:

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA).  Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner provodi grant „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija”. Sveukupni cilj projekta je: Jačanje kapaciteta Ženske romske mreže „Uspjeh“ BiH (organizacije uključene u aktivnosti Ženske romske Mreže “Uspjeh”) za efikasan dijalog sa vladama, delegacijama i uredima EU u BiH, Direkcijom za evropske integracije, lokalnim organizacijama civilnog društva (OCD) i drugim civilnim organizacijama u regionu, uz svijest svih uključenih o rodnoj dimenziji procesa pristupanja EU.

  Cilj zadatka:

 Osnovni cilj zadatka je razvijanje i provođenje dvodnevne radionice za edukaciju i izgradnju kapaciteta članica ženske romske mreže „Uspjeh“ u oblasti zagovaranja. Članicama Mreže je potrebno unapređenje znanja za adekvatno korištenje dokumenata (Platforma za unapređenje prava i položaja Romkinja u BiH i Revidirane strategije zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni i Hercegovini za period april 2021. – april 2023 I Akcionog plana Bosne I Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021-2025), i vještina zagovaranja kako prema državnim institucijama tako i prema predstavnicima Evropske zajednice u Bosni  i Hercegovini.

Cjelokupni javni poziv možete preuzeti ovdje. 

 

pogledano 893 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo