Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
 • Ženska romska mreža

  Ženska romska mreža "Uspjeh"

 • 1

Na osnovu člana 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama BiH (Službeni glasnik BiH br 32/01 i 12/03) osnivačka skupština , uz učešće osnivača održana je 13 Juna 2010 godine u Zenici za osnivanje Udruženja-Saveza udruženja ženska romska mreža "Uspjeh".

Osnivači saveze udruženja (u daljem tekstu ŽENSKA ROMSKA MREŽA) su sljedeće organizacije:

 1. UŽR "Bolja budućnost" Tuzla
 2. ORIV "Budi mi prijatelj" Visoko
 3. UR "Romska suza" Srebrenica
 4. UR centar za majke "Nada" Kakanj
 5. CZM "Palma" Vitez
 6. CZR "Utjeha" Zenica

Ženska romska mreža je nevladino, neprofitabilno, nezavisno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje koje okuplja ženske lokalne nevladine organizacije u BiH. Ženska romska mreža djeluje na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

Okvirni cilj i pravac ženske romske mreže "Uspjeh" je poboljšanje statusa romske nacionalne manjine sa akcentom na Romkinje u BiH. U okviru realizacije ovog cilja ženska romska mreža će, u skladu sa Strategijom Savjeta ministara BiH osmisliti, kreirati i usvojiti plan aktivnosti sa konkretnim mjerama u području:

 • promovisanje međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima koje je BiH ratifikovala ili je njihova primjena propisana Ustavom BiH, drugim zakonskim i podzakonskim aktima-obaveza države da obezbjedi zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svima.
 • iznalaženje sredstava i implementacija projekata u sljedećim oblastima: zdravstveno-socijalna zaštita, obrazovanje, stanovanje, ekonomsko i svako drugo osnaživanje Romkinja.
 • aktivno učešće Romkinja u provedbi akcionih planova, Dekade za socijalnu inkluziju Roma.
 • aktivno učešće Romkinja u kreiranju politika, strategija, Zakona.
 • promovisanje romske kulture, tradicije i historije, a u svrhu smanjenja predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji posebno prema Romkinjama.
 • jačanje kapaciteta aktivistica i organizacija članica mreže.
 • promocija ravnopravnosti spolova.
 • organizovanje seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija, promotivnih skupova, javnih tribina i kampanja javnog zagovaranja.
 • uzdavanje brošura i drugih publikacije, edukacija za različite ciljne grupe.
 • provođenje aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima u BiH sa posebnim akcentom na rad sa rizičnim grupama.
 • angažovanje i u drugim aktivnostima koje su u skladu sa ciljevima ženske romske mreže.

Ženska romska mreža trenutno broji 7 NVO i 2 pojedinke:

 1. UŽR "Bolja budućnost" Tuzla  
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 2. ORIV "Budi mi prijatelj" Visoko
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 3. CZR "Nada" Kakanj
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 4. CZR "Utjeha" Zenica
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 5. UR "Romani ćej", Romska djevojka Prnjavor
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 6. UG "Mladi Romi" Vitez
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 7. UG "Romkinja" Bijeljina
  • e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.m
 8.  Snježana Vasić, Sarajevo, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 9. Hava Ramić, Bosanska Krupa, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naravno mreža je otvorena za sve one organizacije koje se bave problematikom Roma sa akcentom na Romkinje. Više informacija o radnu mreže možete pronaći na web stranici www.zrm-uspjeh.ba

+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo