Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

UŽR "Bolja Budućnost" Tuzla

Pridružite nam se...

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “ BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje. 
Osnovani smo 08.02.2001 godine kao tada prva ženska romska organizacija na području Bosne i Hercegovine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Poštivajući visoke moralne vrijednosti rasli smo i razvijali se. Trenutno imamo 7 uposlenika/ca u organizaciji ali po različitim projektima i aktivnostima sarađujemo sa preko 50 volontera/ki i vanjskih saradnika/ca na godišnjem nivou. Naše članice  i korisnice su uglavnom Romkinje, ali i neromkinje, jer je naša generalna misija borba za bolji položaj i veću ravnopravnost žena u našoj regiji. Do sada smo uspješno implementirali preko 300 projekata kako lokalnih, nacionalnih tako i regionalnih. Na godišnjem nivou imamo preko 30.000 korisnika/ca. 
Vjerujemo da naš cjelokupni rad doprinosi i ostvarenju naše vizije koja glasi; Bosna i Hercegovina kao zemlja ravnopravnih građana i građanki u kojoj Romkinje u potpunosti ostvaruju sva prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva.
 

Misija

Udruženje žena Romkinja „Bolja buducnost“ Grada Tuzla, kao ženska romska nevladina organizacija, kontinuirano ukazuje i upozorava društvo na probleme Roma/kinja, te kroz socioekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije organizovano pruža direktnu pomoć i podršku romskoj nacionalnoj manjini, u cilju unapređenja njihovog kvaliteta života te potpune društvene integracije, sa posebnim fokusom na Romkinje.

Vizija

Bosna i Hercegovina je zemlja ravnopravnih građanki i građana u kojoj Romi i Romkinje (pripadnici/ce romske nacionalne manjine) u potpunosti ostvaruju sva ljudska prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog  društva.

 

Strateški planovi

UŽR „Bolja budućnost“ grada Tuzla svoje akcije zasniva na Akcionom planu za integraciju Roma/kinja u BiH, Okvirnom planu o obrazovnim potrebama Roma u BiH, Platformi za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u BiH, Gender Akcionom planu BiH koji uključuje i realizaciju ciljeva iz Instanbulske konvencije. Posebnu važnost za nas ima proces euroatalnskih integracija koji se odnosi na integraciju Roma/kinja u zemljama zapadnog Balkana uključujući i realizaciju ciljeva iz Deklaracije iz Poznana i realizaciju mjera utvrđenih na trećem Seminaru o inkluziji Roma/kinja  Evropske komisije u BiH.

 

 

+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo