Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

UŽR "Bolja Budućnost" Tuzla

 Ciljevi Udruženja su:

Suzbijanje društvene isključenosti i diskriminacije Romkinja;

Osnaživanje romske nacionalne manjine sa fokusom na Romkinje;

Stvaranje pozitivne klime u društvu za ostvarivanje ljudskih prava Roma/kinja;

Jačanje i umrežavanje romskih nevladinih organizacija koje imaju iste ili slične ciljeve i rade na poboljšanju uslova života romske nacionalne manjne, ali i sveukupnog stanovništva BiH,

Zalaganje za pripremanje javnih politika, propisa i drugih akata u oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava Roma/kinja;

Iniciranje, vođenje i učestvovanje u procesima praćenja i izvještavanja o ostvarivanju ljudskih prava Roma/kinja;

Afirmacija i što adekvatnije i šire reprezentovanje kulturne i tradicionalne baštine romske nacionalne manjine;

Jačanje uloge Romkinja u porodici, zajednici i cijelom društvu;

Razvijanje partnerskih odnosa sa vladinim sektorom, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom i medijima na pitanjima unapređenja položaja Romkinja;

Jačanje kapaciteta i kompetencija mladih Roma/kinja i njihovog volonterskog angažmana u romskim i proromskim organizacijama te vladinim institucijama;

 

 

 

 


 

 

+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo