Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

UŽR "Bolja Budućnost" Tuzla

Pridružite nam se...

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “ BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje. 
Osnovani smo 08.02.2001 godine kao tada prva ženska romska organizacija na području Bosne i Hercegovine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Poštivajući visoke moralne vrijednosti rasli smo i razvijali se. Trenutno imamo 10 uposlenika/ca u organizaciji ali po različitim projektima i aktivnostima sarađujemo sa preko 50 volontera/ki i vanjskih saradnika/ca. Naše članice ali i korisnice su uglavnom Romkinje, ali i Neromkinje, jer je naša generalna misija borba za bolji položaj i veću ravnopravnost žena u našoj regiji. Do sada smo uspješno implementirali preko 130 projekata kako lokalnih, nacionalnih tako i regionalnih. Procjenjujemo da smo u proteklim godinama imali preko 30.000 krosnika/ca, a indirektnih više od toga. 
Vjerujemo da naš cjelokupni rad doprinosi i ostvarenju naše vizije koja glasi; Bosna i Hercegovina kao zemlja ravnopravnih građana i građanki u kojoj Romkinje u potpunosti ostvaruju sva prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva.

Misija

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja djelovanjem smanjuje društvene predrasude, ekonomski osnažuje Romkinje, potiče ravnopravnost i ostvarenje njihovih prava u zdravstvu, obrazovanju, politici i kulturi.

Vizija

Romkinje aktivne i ravnopravno sudjeluju u svim sferama BiH društva.

 

 

 

Strateški planovi

Naši strateški planovi su u posljednje vrijeme usmjereni na ekonomsko jačanje žena.

 

 

 

+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo