Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

UŽR "Bolja Budućnost" Tuzla

Programski ciljevi našeg Udruženja

Programski pravac 1

LJUDSKA PRAVA SA FOKUSOM NA PRAVA ROMKINJA-

kroz različite projekte povećanje stepena poštivanja i praktikovanja ljudskih prava sa fokusom na Romkinje!

Projekti kroz koje se ostvaruje: Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, borba protiv svih oblika diskriminacije, ravnopravnost spolova, borba protiv rodno-zasnovanog nasilja, pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pristup obrazovanju i slićno. 

Programski pravac 2

SOCIO-EKONOMSKI PROGRAM-

kroz jačanje socijalnog i ekonomskog poduzetništva, ekonomsko osnaživanje žena.

Projekti kroz koje se ostvaruje: Ekonomsko osnaživanje Romkinja, himanitarne asistencije, zdravstveni projekti, sve vrste edukacije. 

Programski pravac 3

ZAGOVARANJE I POLITIČKA PARTICIPACIJA

Povećanje stepena participacije romske populacije u procesima donošenja odluka!

 

+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo