Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 03 Mart 2022 13:27

Ženska romska mreža najavljuje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma „MOJE JE PRAVO, A NE PRIVILEGIJA“

“Samo su me savjetovali da se smirim, ništa više nisu učinili”. “Bila sam 12 dana bez smještaja, sa 5 djece na ulici, nakon što sam prijavila nasilje. Muž je ostao u kući“  N.N. je prijavila nasilje , očekivala je zaštitu i podršku , a nije joj pružena.

Svjedočenje Romkinje koja je žrtva nasilja samo je jedan od brojnih koji upozoravaju da mnoge žene, žrtve nasilja koje potraže zaštitu i podršku istu ne dobiju, odgovornost je svih nas da ne dozvolimo da niti jedna žrtva nasilja bez obzira na njenu etničku pripadnost, nivo obrazovanja, socijalni status ostane bez svog prava na zaštitu, prava na sigurnost i prava na dostojanstven život.

  1. marta 2022 god. na Međunarodni dan žena, ženska romska mreža „Uspjeh“ u Bosni i Hercegovini započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila 2022, Svjetski dan Roma i Romkinja. Kampanjom šaljemo poruku da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne osigurava dostojanstvo. Svakodnevno smo diskriminisane i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine što je dodatno usložnjeno i time da smo izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što nas čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja.

Romkinje koje doživljavaju nasilje u porodici suočavaju se sa više poteškoća zbog siromaštva, socijalne isključenosti i nedostatka socijalnih usluga u područjima u kojima žive. Romkinje koje prijave svoje muževe ili partnere, ali i dalje dijele isto domaćinstvo s njima, suočavaju se sa još većim nasiljem. Nezanemarivo: kao rezultat svih ovih faktora i dalje postoji snažan osjećaj sramote i stigmatizacije žrtava, ali i nepovjerenja u mehanizme zaštite, što ih obeshrabruje da potraže bilo kakvu pomoć. Za potpunu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno intersekcionalne diskriminacije, mora se obezbijediti i učiniti široko dostupnim puna usluga podrške. To uključuje posebne mjere podrške koje država i lokalne institucije trebaju kreirati i finansijski podržati.

Nema zvaničnih podataka o rodno zasnovanom nasilju nad Romkinjama, jer se ovi podaci ne prikupljaju niti razvrstavaju. Ovo ozbiljno ugrožava mogućnost adresiranja problema kroz mjere i strategije, ne uzimajući u obzir specifičnosti sa kojima se Romkinje suočavaju. Prema dostupnim istraživanjima koje su provele ženske romske organizacije: 45,1% Romkinja je bilo izloženo nasilju, i to višestrukim oblicima, 47% Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem,  34% romske djece je svjedočilo fizičkom nasilju oca ili majčinog partnera nad majkom, 50% Romkinja ima ograničeno kretanje odnosno uslovljeno je dozvolom partnera/muža.

 

U 12:00 sati , 08. marta 2022 godine ćemo biti na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru gdje ćemo zajedno poslati poruku da nasilje ne smije biti tolerisano i da svi imaju jednaka prava na zaštitu od nasilja. Pozivamo Vas da nam se pridružite.  

 

Informacije o svim događajima koji će se održavati tokom kampanje mjesec dana ženskog romskog aktivizma biti će dostupne na web stranicama www.zrm-uspjeh-ba, www.bolja-buducnost.org kao i na društvenim mrežama. Dodatne informacije se mogu dobiti i slanjem upita na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na broj telefona 035 298 001.  

pogledano 463 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo