Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Ponedjeljak, 06 Decembar 2021 15:06

Kada zakoni ne vrijede jednako: rodno zasnovano nasilje prema Romkinjama

Romkinje su diskriminirane u širem društvu zbog pripadnosti romskoj etničkoj skupini i u romskoj zajednici jer su žene. Ta dvostruka diskriminacija je dodatno usložnjena time što su Romkinje izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što ih čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja. Nasilje u porodici je veoma važno tematizirati u romskim zajednicama, koje su često isključene iz programa prevencije, zaštite i rehabilitacije. Romkinje koje doživljavaju nasilje u porodici suočavaju se sa više poteškoća zbog siromaštva, socijalne isključenosti i nedostatka socijalnih usluga u područjima u kojima žive. Romkinje koje prijave svoje muževe ili partnere, ali i dalje dijele isto domaćinstvo s njima, suočavaju se sa još većim nasiljem. Nezanemarivo: kao rezultat svih ovih faktora i dalje postoji snažan osjećaj sramote i stigmatizacije žrtava, ali i nepovjerenja u mehanizme zaštite, što ih obeshrabruje da potraže bilo kakvu pomoć. Za potpunu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno intersekcionalne diskriminacije, mora se obezbijediti i učiniti široko dostupnim puna usluga podrške. To uključuje posebne mjere podrške koje država i lokalne institucije trebaju kreirati i finansijski podržati.

Ženska romska mreža "Uspjeh" u Bosni i Herecgovini je izradila dokument sažetak politike u oblasti rodno zasnovanog nasilja prema Romkinjama u kojem je ukazujemo na  nevidljivo nasilje koje se svakodnevno odvija, ukazujemo na problem nepovjerenja u institucije i izostanak primjene zakona uz nedostatak institucionalne podrške za žene Romkinje žrtve rodno-zasnovanog nasilja. U sažetku politike dajemo preporuke koje će doprinjeti boljoj prevenciji ali i zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja u romskim zajednicama. 

Sažetak politike je kreiran u okviru  regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije gdje je Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije".

Dokument sažetka politike u cijelosti možete preuzeti ovdje. 

pogledano 785 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo