Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 23 Novembar 2021 11:37

Romkinje prekidaju šutnju-najava aktivnosti u sklopu kampanje 16 dana aktivizma

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla u partnerstvu sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ u BiH različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine. Romkinje su diskriminirane u širem društvu zbog pripadnosti romskoj etničkoj skupini i u romskoj zajednici jer su žene. Ta dvostruka diskriminacija je dodatno usložnjena time što su Romkinje izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što ih čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja.

Nasilje u porodici u značajnoj mjeri zastupljeno u romskim zajednicama, a manifestira se kroz psihološko, fizičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Prema dostupnim istraživanjima koje su provele ženske romske organizacije: 45,1% Romkinja je bilo izloženo nasilju, i to višestrukim oblicima, 47% Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem,  34% romske djece je svjedočilo fizičkom nasilju oca ili majčinog partnera nad majkom, 50% Romkinja ima ograničeno kretanje odnosno uslovljeno je dozvolom partnera/muža. Za potpunu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno intersekcionalne diskriminacije, mora se obezbijediti i učiniti široko dostupnim puna usluga podrške. To uključuje posebne mjere podrške koje država i lokalne institucije trebaju kreirati i finansijski podržati.

 Kako bi ukazali na problem rodno zasnovanog nasilja i posljedice koje ono ima na život žena i porodica provest ćemo niz aktivnosti tokom trajanja kampanje 16 dana aktivizma u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru.

 Kampanja počinje 25.11.2021 na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama uličnim akcijama u Tuzli ( na Trgu Slobode), u Kaknju (na platou ispred Pošte ), u Visokom (ispred Zavičajnog muzeja) i u Prnjavoru (Trg Srpskih  boraca ). Sve ulične akcije počinju u 12:00 sati.

 Kampanja se realizuje u okviru regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije,  Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije.

 Pozivamo Vas da nam se pridružite.

pogledano 640 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo