Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Ponedjeljak, 22 Novembar 2021 14:16

Uspješno realizovana edukacija i izgradnja kapaciteta članica ženske romske mreže "Uspjeh" u BiH

U periodu od 18 do 19. Novembra 2021 u Sarajevu je održana edukacija i izgradnja kapaciteta članica ženske romske mreže "Uspjeh"  u oblasti zagovaranja uz izradu dokumenta Sažetka politike u oblasti rodno-zasnovanog nasilja i obrazovanja koja se naslanja na mjere iz Platforme za unaprjeđenje prava položaja Romkinja u BiH. Uz podršku konsultantice izrađena su dva sažetka politika i to:
1. KADA ZAKONI NE VRIJEDE JEDNAKO: RODNO ZASNOVANO NASILJE PREMA ROMKINJAMA
2. ZAČARANI KRUG NEJEDNAKOSTI: GDJE SU ROMSKE DJEVOJČICE U OBRAZOVANJU?
Ove sažetke politika članice ženske romske mreže "Uspjeh" će koristiti u procesima zagovaranja na lokalnom i nacionalnom nivou sa ciljem adresiranja potreba i prioriteta Romkinja u ovim oblastima. U narednom periodu kada dođe do finalizacije oba dokumenta isti će biti dostupan i široj javnosti putem web stranica našeg udruženja i ženske romske mreže "Uspjeh" ali i društvenih mreža uz poziv svim relevatnim akterima da se aktivnije uključe u rješavanje prepoznatih problema sa kojima se Romkinje suočavaju kada je u pitanju oblast obrazovanja i rodno zasnovanog nasilja.
Radionica izgradnje kapaciteta je realizovana u okviru regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.
pogledano 607 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo