Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Srijeda, 03 Novembar 2021 15:16

Patrijarhat ograničava žene u postizanju njihovih punih potencijala

01.11.2021 u Prnjavoru smo održali prvu sesiju izgradnje kapaciteta državnih i nedržavnih pružaoca usluga kako bi zajedno adresirali stigmu i predrasude u pružanju usluga ženama iz marginalizovanih grupa posebno za vrijeme humanitarnih kriza. Tema sesije u Prnjavoru je bila „ Kompleksnost patrijarhalno- tradicionalnog uređenja romske zajednice i položaj Romkinja u ovakvim zajednicama“. Nakon razmjene informacija i diskusije učesnici/e sesije , a koji dolaze iz lokalnih institucija su se složili oko toga da je tema izrazito korisna sa sve predstavnike/ce institucija. Generalni zaključak koji se može istaći jeste da utjecaj partijarhalnog uređenja romske zajednica uzrokuje ograničenja u postizanju punog potencijala za Romkinje kao aktivnih akterki u poboljšanju položaja romske zajednice ali je ujedno istaknuto da je utjecaj patrijarhata prisustan i u ne romskim zajednicama posebno u ruralnim područjima. Sesija je organizovana i održana u partnerstvu sa udruženjem "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora koji je lokalni partner na projektu Udruženju žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla.
Sesija se organizuje u sklopu regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.
pogledano 556 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo