Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 19 Oktobar 2021 15:10

Trgovina ljudima se dešava oko nas

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. Oktobar) je održalo u Tuzli okrugli sto pod nazivom " “Trgovina ljudima se dešava oko nas” . Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici/e relevatnih vladinih institucija, osnovnih i srednjih škola te organizacija civilnog društva. Trgovina ljudima se dešava svakodnevno oko nas i predstavlja ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini, te je saradnja između vladinog i nevladinog sektora i njihovo zajedničko djelovanje od izuzetne važnosti za efikasan odgovor na ovaj problem. Umrežavanjem relevantnih aktera na polju borbe protiv svih oblika trgovine ljudima je potrebna te da ista bude kontinuirana, jedan e od zaključaka ovog okruglog stola.
Okrugli sto je realizovan kao dio projekta institucionalne podrške nnašem udruženja od strane OAK kroz Trag fondaciju.
pogledano 617 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo