Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 19 Oktobar 2021 14:18

Unaprjeđenje saradnje u borbi protiv dječijih ugovorenih brakova

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla kao žensko romsko udruženje koje svoje aktivnosti provodi u romskim zajednicama se u svom radu susreće sa pojavom dječijih ugovorenih brakova. Marginalizirana romska djeca se često iskorištavaju za zaključivanje brakova te u konačnici za služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima. Na osnovu dosadašnje sudske prakse, vidno je da zaključivanje dječijih brakova među romskom populacijom, predstavlja, kako sudovi većinom navode, dio tradicije i običajnog prava. Iz ovog tumačenja proizilazi da je položaj romskih djevojčica, određen običajnim pravom po kojem, samim tim što se žena kupuje, ona podliježe eksploataciji.
S tim u vezi danas smo organizovali sastanak sa predstavnicom MUP-a TK te predstavnicom Centra za socijalni rad Tuzla koji je vezan za pojavu dječijih ugovorenih brakova kako bi od njih dobili informacije koje će unaprijediti naš rad kada je u pitanju prevencija unutar romskih zajednica ali i informacije o tome šta zajedno možemo uraditi.
Sastanak se održava u sklopu projekta “Napredak prema integraciji Roma / Romkinja kao napredak BiH na putu ka EU” koji finansijski podržava “ fondacija Kvinna till Kvinna .
pogledano 587 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo