Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 19 Oktobar 2021 14:07

Prevencija nasilja u romskim zajednicama

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla uz podršku gradske uprave Tuzla implementira projekat pod nazivom "Prevencija nasilja u romskim zajednicama". Kroz provođenje različitog spektra aktivnosti  unutar projekta koji uključuju osnaživanje Romkinja kroz edukativne radionice i edukativni materijal , izgradnju povjerenja između pružaoca usluga i Romkinja, pružanje asistencije Romkinjama kod korištenja mehanizama za ostvarivanje prava kroz rad romskog medijatora doprinjet ćemo postizanju generalnog cilja projekta a to je „Osigurati jednak pristup i tretman kod korištenja usluga/mehanizama zaštite od nasilja za Romkinje na području grada Tuzla“. Projekat ima za cilj preventivno djelovanje kada je u pitanju nasilje nad marginaliziranim grupama te se akcenat stavlja na edukaciju i informisanje Romkinja o dostupnim mehanizmima zaštite. Sve aktivnosti i metodologija rada koja je zasnovana na dugogodišnjem iskustvu i prepoznatosti našeg udruženja u romskim zajednicama, saradnji sa lokalnim institucijama ,  kroz pristup zasnovan na pravima će adresirati na prihvatljiv način problematiku nasilja u romskim zajednicama koje je najčešće uzrokovano patrijarhalnim obrascima ponašanja i vrijednostima, toksičnim normama o maskulinitetu i služi kao način da se žene drže u podređenom položaju. Smatramo da je nasilje u porodici veoma važno tematizirati u romskim zajednicama, koje su često isključene iz programa prevencije.

pogledano 617 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo