Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Ponedjeljak, 06 Septembar 2021 13:17

Konsultacijski sastanak sa Grupom ekperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA)

Danas ( 06.09.2021) u Sarajevu je održan konsultacijski sastanak sa Grupom ekperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) koja prati provođenje Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u zemljama koje su ratifikovale ove konvenciju. GRETA trenutno po treći put ocjenjuje provedbu Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima od strane Bosne i Hercegovine. Kako bi upotpunila informacije primljene u odgovoru na upitnik i vodila razgovore sa relevantnim stručnjacima i predstavnicima/cama civilnog društva, GRETA je odlučila organizirati posjetu Bosni i Hercegovini od 6. do 10. septembra 2021. GRETU predstavljaju gđa. Julia Planitzer, druga potpredsjednica GRETA-e, i g-din Sergey Ghazinyan, član GRETA-e.
Glavni fokus trećeg kruga evaluacije je pristup pravdi i efikasni pravni lijekovi za žrtve trgovine ljudima. S obzirom na važnu ulogu našeg udruženja na polju borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, delegacija GRETA-e se danas sastala sa direktoricom našeg udruženja Indira Bajramovic .
Podrška ovim važnim kosnultacijama pružena je kroz projekat institucionalne podrške našem udruženju od strane OAK fondacije kroz TRAG fondaciju.
pogledano 717 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo