Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Srijeda, 11 Avgust 2021 10:08

Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga ženama iz manjinskih i ranjivih grupa

Bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga ženama iz manjinskih i ranjivih grupa cilj je granta "Koristimo dostupne mehanizme zaštite kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije" koje Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla kao implementacijski partner provodi u Tuzli, Kaknju, Prnjavoru i Vukosavlju. Grant se implementira u sklopu regionalnog projekta "Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Aktivnosti granta će se provoditi u partnerstvu sa lokalnim ženskim romskim organizacijama UR "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora i UR CZM "Nada " iz Kaknja. U Tesliću smo u periodu od 08-10.08.2021 održali zajedničku radionica projektnog strateškog planiranja na kojem smo definisali vremenski okvir, plan djelovanja, plan medijskog predstavljanja i plan praćenja provedbe aktivnosti. Pored navedenih loklanih partnera aktivnosti projekta koje uključuju kampanje zagovaranja i podizanja svijesti ali medijsku kampanju će se provoditi u saradnji sa ženskom romskom mrežom "Uspjeh" u BiH te istaknutim medijskim producetom Asimom Bešlijom.
Naše udruženje, kao provedbeni partner Un Women , vjeruje da će se položaj Romkinja u društvu poboljšati osnaživanjem Romkinja i ženskih romskih nevladinih organizacija da se adekvatno bave različitim aspektima i nivoima utvrđenih prioritetnih potreba Romkinja. Dalje, formiranjem i jačanjem partnerstava i saradnje na lokalnim i nacionalnim (i entitetskim) područjima, glas Romkinja može se jasnije čuti i njihov značaj će porasti. Ovim projektom želi se poboljšati sposobnost i vještine Romkinja da preuzmu veću ulogu u aktivnostima u procesima socijalne inkluzije, zaustavljanju nasilja i diskriminacije na lokalnom i nacionalnom nivou.
pogledano 727 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo