Printaj ovu stranu
Utorak, 11 Maj 2021 13:59

Započela izgradnja kapaciteta Romkinja sa Kiseljaka iz oblasti socijalnog poduzetništva

11.05.2021 završen je prvi dan edukativne radionice ekonomskog osnaživanja Romkinja koji uključuje izgradnju kapaciteta Romkinja u oblasti socijalnog poduzetništva. Naše vrijedne učesnice Romkinje sa Kiseljaka su započele sa edukacijom koja će im omogućiti da steknu zanja i vještine u izradi i implementaciji svojih malih biznis planova u mjestima gdje žive kako bi se povečala njihova ekonomska nezavisnost uz pomoć i podršku našeg eksperta u ovoj oblasti. Nakon edukacije sve učesnice radionica imati će mogućnost da apliciraju našem udruženju za male grantove za pokretanje i realizaciju svojih biznis planova. Radionica se realizovala u sklopu projekta " Psiho-socijalna i ekonomska podrška Romkinjama za vrijeme pandemije COVID- 19" . „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“
Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“
pogledano 762 puta