Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Petak, 16 April 2021 15:00

Interna evaluaciona radioonica

Projekat “Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije” implementirao se u sklopu regionalnog programa “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Implementacijski partner na ovom grantu je Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla a partneri u realizaciji su Udruženje „Romska djevojka“ Romani ćej Prnjavor, Udruženje “Romkinja” Bijeljina I UR Centar za majke “Nada” Kakanj. Projekat se realizirao u periodu od Maja 2020 – April 2021 u Bijeljini, Kaknju, Prnjavoru i Vukosavlju, a ključni sudionici projekta na lokalnom nivou su kao edukatori/ice bili predstavnici/e institucija : Centri za socijalni rad i Policijske uprave iz uključenih sredina.
Kao završnu aktivnost pomenutog projekta organizovali smo zajednički internu evaluacijsku radionicu u periodu od 13-14.04.2021 u Tarčinu sa svim ključnim aketrima koji su na različite načine bili sudionici/e aktivnosti kao lokalne koordinatorice i edukatori/ice. Interna evaluacija se provela sa ciljem razmjene informacija o provedenim aktivnostima, identifikovanja primjera dobre prakse, prepreka u radu i davanja preporuka za buduće aktivnosti u ovoj oblasti.
pogledano 1019 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo