Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Petak, 09 April 2021 09:59

50 godina od održavanja prvog kongresa Roma/kinja 1971. godine.

Prvi Svjetski kongres Roma/kinja koji je održan u Londonu 1971. bio je historijska prekretnica za ovaj, jedan od najdiskriminiranijih naroda u svijetu. Otad Romi i Romkinje, ujedinjenim snagama, započinju na međunarodnoj sceni definirati sami svoju politiku. Dolazi do promjene njihove pozicije iz pasivne u aktivnu, uobličavaju svoj pokret, konstituiraju svoje organizacije i međunarodnim institucijama postavljaju svoje ciljeve i zahtjeve, svjesni teške i duge borbe na putu emancipacije.
08.Aprila 2021. godine navršava se 50 godina od održavanja prvog Svjetskog kongresa Roma/kinja, navršava se 50. godina borbe koja ukazuje na probleme Roma i Romkinja i da se podstaknu vlasti da rade na unaprjeđivanju njihovog položaja, odnosno na povećanju njihove uključenosti u sve društvene tokove.
Ženske romske organizacije u Bosni i Hercegovini smatraju se djelom svjetskog pokreta Roma/kinja te okupljene kroz prvu žensku romsku mrežu u Bosni i Hercegovini kontinuirano upozoravaju društvo na izuzetno težak status Romkinja koje se nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja i diskriminacije.
Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla je u partnerstvu sa Ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ 08.04.2021 organizovala putem Zoom platforme Video konferenciju povodom Svjetskog dana Roma/kinja. Panelistice na kobfrerenciji su bile direktorica Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla
Indira Bajramovic , Savjetnica Ministra Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasadorica OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina Kathleen Kavalec, Direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan, Predstavnica
Ženska Romska Mreža "Uspjeh" BiH / Women Roma Network "Success" B&H i predsjednica Udruženja "Romska djevojka -Romani Ćej" Prnjavor, Snježana Mirković . Moderatorica događaja je bila naša istaknuta nagrađivana novinarka Maja Nikolic . Učešće u virtuelnoj konferenciji uzeli su brojni predstavnici/e državnih i entitetskih institucija, ambasada u BiH, međunarodnih fondacija i organizacija te NVO iz zemlje i regije.
Video konferencija se održala u okviru Faze II programa “Ukidanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women te uz podršku OAK Fondacije i OSCE misije u Bosni i Hercegovini.
pogledano 878 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo