Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 23 Mart 2021 09:10

DIKLJIPE hi mrno pravo, a nai privilegija!

Te motova pe nedostatkuri te pe naporuri ande bosanskohercegovačko politika savi radipe pala integracija romjenđe te romenđe. Romjenđi mreža ,,Uspjeh" razvisada e platforma pala lengo mai laćho pravo te položaj romjenđi sari e mehanizmuri pala zagovaranje te ćheren ande praksa te pinđardon, te pratinpe te sprečavinpe različite problemuri te diskriminacije e romjenđe. Te phenen e ženškinjenđi romjenđi organizacije hi:

 

Preporuka 1.
Te avol mai laćho pristup pala zdravstveno zaštita te posebno programuri save hi ćherdine pala reproduktivno zdravlje pala romnja te laćhardo još socijalno te preventivno zdravstvene programuri te podrška pala romnja te pala ćjoha te pala romane familije.
pogledano 946 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo