Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 18 Mart 2021 11:53

Romske zajednice, OCD i nadležne institucije trebaju zajedno da učestvuju u oblikovanju politika, strategija i inicjativa čime će direktno ojačati međusobnu saradnju kada je riječ o prevenciji dječijih ugovorenih brakova ali i zaštite od nasilja

Romske zajednice, OCD i nadležne institucije trebaju zajedno da učestvuju u oblikovanju politika, strategija i inicjativa čime će direktno ojačati međusobnu saradnju kada je riječ o prevenciji dječijih ugovorenih brakova ali i zaštite od nasilja zaključak je sastanka koji je održan 17.03.2021 u Tuzli između predstavnika/ca Centra za socijalni rad, Policijske uprave Tuzla, Ženske romske mreže "Uspjeh" i Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla.
Pored istaknute saradnje realizacijom ostalih zaključaka sastanka doprinjeti ćemo boljoj zaštiti i sigurnosti romskih djevojčica jer SIGURNOST je naše pravo, a ne privilegija. Ostali zaključci su:
1. Obezbjediti da se u svim situacijama kada postoji saznanje da dolazi do sklapanja „braka“ između djece ili djece i odrasle osobe potrebno je hitno preduzeti sve dostupne mjere zaštite djeteta te sankcionisati roditelje obje strane tj. roditelje i „mlade“ i roditelje „mladoženje“ .
2. Na adekvatan način se ne adresira problem dječijih ugovorenih brakova kroz zakonske mjere i mjere zaštite i potrebna je edukacija mladih policajaca/ki koji stupaju u službu ali i tužilaštva i sudova da se slučajevi dječijih ugovorenih brakova ne tretiraju kao običajno pravo ili tradicija Roma/kinja.
3. U cilju prevencije pojave dječijih ugovorenih brakova unutar romskih zajednica potreben je jači angažman i saradnja OCD i nadležnih institucija u edukaciji roditelja.
4. Potrebno je osigurati multidisciplinarnu podršku kako bi se djete koje je bilo žrtva ugovorenog braka ponovo reintegrisalo u društvo , podrška treba biti finansijska, savjetodavna i psihološka te u slučajevima kada je djete vraćeno roditeljima ova podrška mora biti usmjerena i na roditelje.
Sastanak se realizirao u sklopu zajedničke kampanje ženske romske mreže „Uspjeh“ -Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA koja se implementira u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ koji podržava Austrijska razvojna saradnja kroz CARE International, Balkans.
pogledano 1161 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo