Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 18 Mart 2021 10:50

POTREBNO JE OSIGURATI DODATNU ZAŠTITU OD NASILJA POSEBNO ROMKINJAMA ZAKLJUČAK JE SASTANKA KOJI JE ODRŽAN U BIJELJINI

SIGURNOST je moje pravo, a ne privilegija poruka je članica ženske romske mreže "Uspjeh" na sastanku sa predstavnicvima/cama instutucija u Bijeljini.
Udruženje Žena Romkinja Bijeljina u okviru mjesec dana ženskog romskog aktivizma 15.03.2021 organizovalo je i održalo sastanak sa predstavnicama Centra za socijalni rad te zajednički kreirali zaključke i preporuke koje će doprinjeti boljoj sigurnosti Romkinja.
1. Na nivo Republike Srspke je usvojen "Opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici" lokalni referalni mehanizmi bi trebali da budu unaprjeđeni i usklađeni sa opštim protokolom i upućeni u izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS kako bi na najbolji način provodili aktivnosti prevencije nasilja i zaštite žrtava .
2. Potrebno je osigurati dodatnu zaštitu od nasilja posebno Romkinjama u samim romskim zajednicama te im obezbjediti zaštitu zagarantovanu zakonom i na taj način smanjiti negativan efekat predrasuda koje gaje pojedinci/ke u institucijama, a koje vode pogrešnom identifikovanju teških krivičnih djela kao što su nasilje u porodici i dječiji brakovi kao tradicije Roma/kinja čime se ženama i djevojčicama Romkinjama uskraćuje adekvatana zaštita.
3. Pandemija COVID-19 je negativno utjecala i na zaštitu žrtva nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja obzirom da je rad institucija bio ograničen, takođe treba imati u vidu da upravo pandemija COVID-19 može prouzrokovati porast rodno zasnovanog nasilja obzirom na posljedice koje ekstreman situacija ima na građane i građanke (povećan nivo stresa, povećano siromaštvo, rizik od oboljevanja, strah).
4. Senzibilitet predstavnika/ca institucija koje pružaju zaštitu od nasilja nije na zadovoljavajućem nivou niti su upoznati sa problemima sa kojima se Romkinje suočavaju te je neophodno da nadležne institucije posebno Centri za socijalni rad budu više prisutni na terenu u romskim zajednicama i na taj način uvide kakav je život Roma i Romkinje.
5. Saradnja između institucija na lokalnom nivou sa OCD je ključna i jedan od načina osiguranja Romkinjama kvalitetan pristup mehanizmima zaštite od nasilja i u tu saradnju konstantno treba ulagati.
Sastanak se realizirao u sklopu zajedničke kampanje ženske romske mreže „Uspjeh“ -Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA koja se implementira u sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ koji podržava Austrijska razvojna saradnja kroz CARE International, Balkans.
pogledano 933 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo