Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Četvrtak, 11 Mart 2021 08:34

JEDNAKOST je moje pravo, a ne privilegija!

Ukazujući na napore i nedostatke u bh. politikama koji se odnose na integraciju Roma i Romkinja ženska romska mreža „Uspjeh“ je razvila  Platformu za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja kao mehanizam za zagovaranje djelotvornije prakse prepoznavanja, praćenja te sprječavanja različitih oblika diskriminacije romskih žena. Preporuke ženskih romskih organizacija su:

 Preporuka 2. Jačanje Odjela za manjine u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciji za ravnopravnost spolova kako bi se obrađivale žalbe Roma i Romkinja i njihovih udruženja te koordinirale aktivnosti na pružanju podrške žrtvama i identifikovale diskriminacijske šeme, uključujući institucionalnu i skrivenu diskriminaciju.

pogledano 718 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo